Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je projekt Naše Stopa?

 

Co to vlastně je projekt Naše stopa?

Tento projekt se zabývá vztahem člověka k přírodě a k životnímu prostředí. Proto jsme taky navštívili asi tři (no vlastně pět) míst, které s tímto souvisejí (no tedy většinou souvisejí). Celý tento projekt má dvě části. Ta první zahrnuje dvoudenní exkurzi na PVE Dlouhé stráně, třídící linku TSJ, řízenou skládku Supíkovice a čističku odpadních vod Česká Ves. Pokud vám zde něco chybí, máte pravdu. Tím pátým místem je ruční papírna Velké Losiny. Tam jsme jeli kvůli letošnímu tématu - Člověk a svět práce. Pořídili jsme pár fotek, zapsali si poznámky a zpátky do školy!

No a teď  druhá část - zpracovat vše, co jsme si zaznamenali za dva dny, včetně fotek atd. No je to práce na celý školní rok a výsledkem se mají stát tyto webové stránky.
 
No a teď něco z našich školních stránek, aneb malé shrnutí:
  
 
Enviromentální výchova 
 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
vztah člověka k prostředí.
 

 Zapojené předměty

Zeměpis, biologie, občanská výchova, informatika, český jazyk.
 

Spolupráce s organizacemi 

 Technické služby Jeseník, Čistička odpadních vod Česká Ves, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

 

Spolupráce v rámci školy

Propojeno s programem Ekoškola a s projektem Ekologizace provozu školy.
 

Mediální výchova

Tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu.